Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
AĞRI / TUTAK - Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ

 

 

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili eğitim veren kişidir.

 

GÖREVLER

Din kültürü ve ahlak bilgisi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, bu program çerçevesinde;

 Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,

 Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

 Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

 Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

 Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

 Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

 Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak isteyenlerin;

 Sözel ifade yeteneği gelişmiş,

 Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,

 Soyut konularla ve özellikle felsefe ile uğraşmaktan hoşlanan,

 Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

 İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

 Dikkatli, işine özen gösteren,

 Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm bulmaya çalışan,

 -İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

 Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

 Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini oturarak yürütebilir. Çalışma ortamı biraz gürültülü ve tozludur.

 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe,

Felsefe,

Tarih.

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 Lise veya dengi okul mezunu olmak,

 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “YGS-4” puanı almak.

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Sayfasında “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Anadolu İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Çok Programlı Liselerin İmam Hatip Lisesi programı /Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı, Açık öğretim Lisesinin İmam Hatip Lisesi Programı ve İmam Hatip Okulu mezunları ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nı kazanıp, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler. İlahiyat önlisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde İlahiyat lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi, bir yılı Arapça hazırlık sınıfı olmak üzere beş yıldır. Eğitim süresince; Tefsir Usulu, Hadis Usulü, İslam Dini Esasları, İslam Ahlakı, İslam Tarihi, Dinler Tarihi, Mantık, Eğitime Giriş, İslam Hukuku, Kelam, Türk İslam Edebiyatı, Din Psikolojisi, Felsefe Tarihi, Dinler Tarihi, Tefsir, Hadis, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Kurumları Tarihi, İslam Felsefesi, Tasavvuf Tarihi, Dini Musiki, Din ve Ahlak Dersleri Özel Öğretim Yöntemleri vb. dersler almaktadırlar. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

 

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans Diploması" ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni unvanı verilir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okullarda özel okullarda Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı derslerdir.

 

EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.

 

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.) Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

KAYNAK: Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi (UMBS)

Yayın: 2013-01-10 - Güncelleme: 2013-01-10 20:42:34 - Görüntülenme: 28293